Loading

autoři a díla

České umělecké sklo tvoří světovou špičku svého oboru. Pyšní se jím významné světové galerie i privátní sbírky. Kvalitní umělecké sklo není pouze esteticky krásné, ale představuje také skvělou investiční příležitost. Projekt Glass Line prezentuje díla, která lze často obdivovat výhradně v renomovaných galeriích, v kontextu „běžného dne“.

Sklo výtečně koresponduje s moderním designem. Posouvá estetiku prostoru na novou úroveň, dodává mu barevnost, hloubku i lesk. I díky tomu se umělecké sklo stále častěji stává součástí našeho privátního i pracovního prostoru a dodává mu do té doby nevídanou exkluzivitu a něhu.

Ateliérové sklo není tak křehké, jak si o něm myslíme. A našemu životu dokáže dát další, dosud netušený rozměr. Poznejte krásu i křehkost, syrovost i eleganci, jemně vybroušené detaily i masivní sílu českého skla.

Lukáš Hora
kurátor

The Czech art glass is the world leader in its field. It can be found both in well-known galleries as well as significant private collections around the globe. Not only is the quality art glass beautiful, it also offers an excellent investment opportunity. Project Glass Line presents works which are very often admired exclusively at galleries by putting them in the “everyday“ context. 

Glass corresponds seamlessly with modern design. It brings space aesthetics to a new level, adding colour, depth and glitter. Because of that, the art glass is becoming more and more part of our private space as well as work environment. It enriches the interior in which it is exhibited with an unprecedented exclusivity and tenderness.

Studio glass is not as fragile as it seems. It can add another dimension to our life. Meet the beauty and fragility,enjoy the roughness and elegance, and feel free to admire the finely polished details and massive power of the Czech glass.

Lukáš Hora
curator